دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1

دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1

دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1

عنوان : دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1

تعداد صفحات : 104

فرمت فایل : pdf

این دستور کار شامل آزمایش های زیر می باشد :

آزمایش اندازه گیری

آزمایش اندازه گیری چگالی

آزمایش اصطکاک

آزمایش سرعت ،شتاب و قانون دوم نیوتن

آزمایش تعادل

آزمایش حرکت پرتابی

آزمایش برخورد

آزمایش اندازه گیری لختی دورانی

آزمایش حرکت هماهنگ ساده و سقوط آزاد

 

 

 

 

هرگونه کپی برداری و تکثیر از این محصول ممنوع می باشد .


خرید آنلاین